Hop til indhold
Højesteret

Kæresager 


Søg på siden med ctrl F   

128/2019
Civil kære

Advokat Jannik Isidor
kærer salærafgørelse i  sagen

A
mod
Kommune Kujalleq

Om salær til beskikket advokat i forligt, civil erstatningssag.

Grønlands Landsrets beslutning af 13. april 2018 i sagen A-014-18.

Modtaget den 13. september 2019


126/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Vestre Landsrets kendelse af 24. juni 2019.

Modtaget den 12. september 2019.


124/2019
Civil kære

A
v/advokat Kristian Malena Samuelsen
mod
B

Om fastholdelse af hovedforhandling af civil sag.

Østre Landsrets beslutning af 20. august 2019 i sagen B-1182-18.

Modtaget den 11. september 2019.


122/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Vestre Landsrets kendelse af 24. juni 2019 i sagen S-1290-19.

Modtaget den 11. september 2019.

 
120/2019
Civil kære

A
v/advokat Henrik Palmkvist
mod
A/B Syven

Om udsættelse fra andelsbolig.

Østre Landsrets kendelse af 8. juni 2019 i sagen B-475-19.

Modtaget den 10. september 2019.


117/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om nægtelse af ombeskikkelse.

Østre Landsrets kendelse af 20. august 2019 i sagen S-1757-19.

Modtaget den 6. september 2019.


113/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om betydningen af problemer med tolkning i forbindelse med varetægtsfængsling.

Østre Landsrets kendelse af 28. juni 2019 i sagen S-1563-19.

Modtaget den 19. august 2019.


112/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om mundtlig forhandling i kæresag om varetægtsfængsling.

Østre Landsrets kendelse af 20. juni 2019 i sagen S-1722-19.

Modtaget den 19. august 2019.


111/2019
Civil kære

A
Kærer kendelse i auktionssag

Om kære efter kærefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 25. marts 2019 i sagen B-1441-18.

Modtaget den 16. august 2019.


110/2019
Straffekære

Nordsjællands Politi,
Udlændingecenter Nordsjælland
mod
A

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 24. april 2019 i sagen S-1765-19.

Modtaget den 15. august 2019.


107/2019
Civil kære

A
mod
B

Om indsættelse i besiddelse af en bil.

Østre Landsrets kendelse af 30. april 2019 i sagen B-327-19.

Modtaget den 31. juli 2019.


106/2019
Civil kære

Center for Parkering
Københavns Kommune
v/advokat Anders Valentine-Branth
mod
FDM som mandatar for A

Om parkeringsafgift på grund af indtastning af forkert registreringsnummer ved betaling for parkeringstid.

Østre Landsrets kendelse af 22.februar 2019 i sagen B-1458-18.

Modtaget den 26. juli 2019.


103/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 14. marts 2019 i sagen S-644-19.

Modtaget dem 12. juli 2019.


102/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om sagsomkostninger i straffesag, for så vidt angår den del af sagen, der vedrører vidnes udeblivelse.

Østre Landsrets kendelse af 12. februar 2019 i sagen S-3702-18.

Modtaget den 10. juli 2019.


101/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøvelse af genindlæggelse i henhold til behandlingsdom.

Vestre Landsrets kendelse af 4. april 2019 i sagen S-2237-18.

Modtaget den 11. juli 2019.


100/2019
Civil kære

Skatteverket
v/advokat Michala Roepstorff
mod
A

Om skifterettens kompetence til prøvelse af fordring under behandlings af konkursbegæring.

Østre Landsrets kendelse af 12. marts 2019 i sagen B-20-19.

Modtaget den 4. juli 2019.


93/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1 – T10


Om straffesag skal gå om på grund af rettergangsfejl.

Østre Landsrets kendelse af 28. marts 2019 i sagen S-832-15.

Modtaget den 2. juli 2019.


84/2019
Straffekære

Foranstaltning under efterforskning
 

Om adgang til GPS-observation.

Østre Landsrets kendelse af 6. maj 2019 i sagen S-1159-19.

Modtaget den 20. juni 2019.


81/2019
Civil kære

A
v/advokat Christian Fribjart Andreasen
mod
TAKS


Om forældelse af krav i dødsbo.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2019 i sagen B-1866-17.

Modtaget den 19. juni 2019.


77/2019
Civil kære

A
v/advokat Niels-Peter Andreasen
mod
A/B Salvatorgården

Om eksklusion fra andelsboligforening.

Østre Landsrets kendelse af 18. marts 2019 i sagen B-1457/2018.

Modtaget den 13. juni 2019.


74/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 21. marts 2019 i sagen S-475-19.

Modtaget den 6. juni 2019.


BS-24003/2019-HJR
Civil kære

SCI Kristensen
v/advokat Henrik Peyta
mod
RESIDEMCE MASSEMA

Om adgangen til at kære afgørelse om beregning af retsafgift.

Østre Landsrets kendelse af 25. januar 2019 i sagen BS-47409/2018-OLR.

Modtaget den 3. juni 2019.


69/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven

Østre Landsrets kendelse af 20. februar 2019 i sagen S-369-19.

Modtaget den 29. maj 2019.


BS-21847/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Allan Schweitz Fischer
mod
A2B Logistics ApS

Om tilladelse til at kære kendelse om konkurskarantæne efter kærefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 24. januar 2019 i sagen BS-46467/2018-OLR.

Modtaget den 15. maj 2019.


60/2019
Civil kære

A
v/advokat Carsten Brix
mod
Repay Finans A/S

Om rimeligheden af rentevilkår for et kviklån.

Østre Landsrets kendelse af 11. januar 2019 i sagen B-648-18.

Modtaget den 10. maj 2019.


53/2019
Civil kære

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Hans Sønderby
mod
Miljø- og Fødevareministeriet
og
Miljøstyrelsen

Om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen og om afvisning af påstande i sag om implementering af vandrammedirektivet.

Vestre Landsrets kendelse af 19. september 2018 i sagerne B-1174-15 og B-.0311-17.

Modtaget den 29. april 2019.


BS-15560/2019-HJR
Civil kære

Ivarsson A/S
v/advokat Jacob Thomsen
mod
A og B

Om fremlæggelse af ensidigt indhentet udbedringstilbud med udbudsmateriale kan fremlægges i bevisoptagelsessag efter skønserklæring er modtaget.

Vestre Landsrets kendelse af 2. november 2019 i sagen BS-38312/2018-VLR.

Modtaget den 12. april 2019.


43/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøveudskrivning af forvaringsdømt.

Vestre Landsrets kendelse af 4. januar 2019.

Modtaget den 8. april 2019


BS-13514/2019-HJR
Civil kære

A
v/advokat Helle Nøhr Larsen
mod
Randstad A/S

Om arbejdsretligt spørgsmål henhører under domstolene eller Arbejdsretten.

Østre Landsrets kendelse af 13. marts 2019 i sagen BS-27158/2018-OLR

Modtaget den 3. april 2019.


31/2019
Civil kære

Resen Holm Invest ApS,
Resen Holm Holding ApS,
A og B
v/advokat Mogens Olesen
mod
Skat

Om stemmeret ved behandling af rekonstruktionsforslag.

Vestre Landsrets kendelse af 6.september 2018 i sagen V-0305-18.

Modtaget den 21. marts 2019.


30/2019
Civil kære

A
v/advokat Jytte Lindgård
mod
Nordsjællands Politi
Nationalt Udlændingecenter

Om frihedsberøvelse af asylansøger.

Østre Landsrets kendelse af 19. november 2018 i sagen S-3111-18.

Modtaget den 20. marts 2019.


28/2019
Civil kære

Gældsstyrelsen
v/advokat Jacob Christian Sølling
mod
A

Om kreditors retlige interesse i afsigelse af konkursdekret, når skyldner har oplyst at være uden aktiver.

Vestre Landsrets kendelse af 6. december 2018 i sagen B-0498-18.

Modtaget den 15. marts 2019.


25/2019
Civil kære

Boet efter A
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
SKAT

Om aktiver og indkomst i udenlandsk fond skal indgå i boopgørelse i dødsbo.

Østre Landsrets kendelse af 5. juli 2018 i sagen B-1351-17.

Modtaget den 4. marts 2019.

 
24/2019
Civil kære

A ApS
mod
Advokatnævnet

Om fogedretten eller skattemyndighedernes inddrivelsesafdeling har kompetencen til at inddrive gæld.

Østre Landsrets kendelse af 5. december 2018 i sagen B-1258-18.

Modtaget den 1.marts 2019.


21/2019
Civil kære

A
mod
Advokatnævnet

Om rette part i fogedsag om inddrivelse af sagsomkostninger på grundlag af dom.

Vestre Landsrets kendelse af 15. oktober 2018 i sagen B-0108-18.

Modtaget den 21. februar 2019.


4/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om generhvervelse af førerretten.

Østre Landsrets kendelse af 5. oktober 2018 i sagen S-2114-18.

Modtaget den 14. januar 2019.


3/2019
Civil kære

Anpartsselskabet II af 26. juni 2014 under konkurs m.fl.
mod
Her Majesty`s Revenue and Customs

Om engelsk domstols dom til fordel for engelske skattemyndighed kan danne grundlag for inddrivelse i Danmark.

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2018 i sagen B-2646-10 m.fl.

Modtaget den 7. januar 2019.


158/2018
Civil kære

A, B og C
v/Johan Hartmann Stæger
mod
SKAT

Om skifte af dødsbo i Danmark.

Østre Landsrets kendelse af 27. marts 2018 i sagen B-317-18.

Modtaget den 27. august 2018.09.07

Til top Sidst opdateret: 16-09-2019 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk