Hop til indhold
Højesteret

Ankesager 

 
Søg på siden med ctrl F  


75/2019
Civil anke

ABC Bolig ApS
v/advokat Morten Samuelssson
mod
A , B, C og D

Om erstatningsansvar ved salg af andelsbolig til overpris.

Østre Landsrets dom af 28. februar 2019 i sagerne B-2704-17 og B-2710-17.

Modtaget den 6. juni 2019.


BS-24103/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet

Om adgangen til at ændre et valg i selvangivelsen i forhold til placering af lån i virksomhedsordning eller som privat.

Vestre Landsrets dom af 8. maj 2019 i sagen BS-6485/2017-VLR.

Modtaget den 29. maj 2019.

71/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
A I/S v/T1
og
T2

Om erstatnings for skade i forbindelse med ransagning.

Vestre Landsrets dom af 12. december 2018 i sagen S-2696-17.

Modtaget den 29. maj 2019.

70/2019
Civil anke

Boligselskabet Vibevænget
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
KAB s.m.b.a.

Om opskrivning af grundfondsbeviser.

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen B-454-18.

Modtaget den 29. maj 2019.

68/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling i sag om grov vold og om udvisning.

Østre Landsrets dom af 15. februar 2019 i sagen S-3432-18.

Modtaget den 28. maj 2019.

67/2019
Civil anke

Odyssey Owner Ltd.
v/advokat Peter Appel
mod
Skatteministeriet

Om krydstogssejlads er omfattet af tonnagebeskatningsloven.

Østre Landsrets dom af 20. december 2018 i sagen B-1952-17.

Modtaget den 24. maj 2019.


62/2019
Civil anke

A
mod
A/S Abel Cathrine

Om  sagsomkostninger I civil sag.

Østre Landdsrets dom af 20. december 2018 i sagen B-2123-17.

Modtaget den 15. maj 2019.


59/2019
Civil anke

Fidelity Investment Funds,
Fidelity institutional Funds
og
Fidelity Funds
v/advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet

Om udbytteskat af udbytte til udenlandske investeringsinstitutter.

Østre Landsrets dom af 2. april 2019 i sagen B-323-10 m.fl.

Modtaget den 7. maj 2019.


BS-20121/2019-HJR
Civil anke

Erstatningsnævnet
v/advokat Flemming Orth
mod
E

Om bandemedlem ved tilskadekomst ved aktiv deltagelse i bandeaktiviteter er omfattet af reglerne om erstatning til ofre for forbrydelser.

Østre Landsrets dom af 30. januar 2019 i sagen BS-5163/2018-OLR.

Modtaget den 1. maj 2019.

54/2019
Civil anke

Kommunqarfik Semersooq
mod
Atorfillit Katuffiat
som mandatar for A

Om forpligtelse til at flytte tjenestested.

Grønlands Landsrets dom af 22. oktober 2018 i sagen C-286/2017.

Modtaget den 1. maj 2019.5


51/2019
Civil anke

A og B
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienserstatning

Om årsagssammenhæng mellem patientskade og død.

Østre Landsrets dom af 16. november 32018 i sagen B-1243-16.

Modtaget den 25. april 2019.


BS-17556/2019-HJR
Civil anke

Søndervang Pelsfarm ApS
v/advokat Niels Stengaard Vase
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Om inddragelse af nye oplysninger i appelinstans og om betydning af lang sagsbehandlingstid.

Vestre Landsrets dom af 29. januar 2019 i sagen BS-17965/2018-VLR

Modtaget den 16. april 2019.


BS-16601/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Søren Lundsgaard
mod
Finanstilsynet

Om påbud om nedlæggelse af As bestyrelsesposter i finansiel sektor.

Østre Landsrets dom af 19. december 2018 i sagen BS-15018/2018-OLR.

Modtaget den 8. april 2019.


45/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffastsættelse i sag om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mv. og om rettighedsfrakendelse.

Østre Landsrets dom af 30. januar 2019 i sagen S-810-18.

Modtaget den 9. april 2019


42/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om medvirken til selvmord.

Østre Landsrets dom af 30. januar 2019 i sagen S-2892-18.

Modtaget den 8. april 2019.


41/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffastsættelse i sag om ulovlig våbenbesiddelse mv.

Østre Landsrets dom af 11. december 2018 i sagen S-2522-18.

Modtaget den 8. april 2019.


37/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling i sag om vold og om udvisning.

Østre Landsrets dom af 18. december 2018 i sagen S-2099-18.

Modtaget den 3. april 2019.


36/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for overtrædelse af opholdsforbud mv.

Østre Landsrets dom af 13. november 2018 i sagen S-2132-18.

Modtaget den 3. april 2019.


BS-13560/2019-HJR

Lønmodtagernes Garantifond
v/advokat Niels Banke
mod
A

Om sygedagpenge i opsigelsesperiode skal fradrages i hele opsigelsesperioden, eller alene i månederne efter minimalerstatningsperioden på 3 måneder.

Østre Landsrets dom af 12. november 2018 i sagen BS-7875/2018-OLR

Modtaget den 27. marts 2019.


33/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om spirituskørsel, førerretsfrakendelse og handlingspligt efter påkørsel.

Østre Landsrets dom af 22. august 2018 i sagen S-1005-18.

Modtaget den 22. marts 2019.


27/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffen for indrejse og ophold i den kurdiske del af Syrien.

Vestre Landsrets dom af 12. november 2018 i sagen S-1238-18.

Modtaget den 7. marts 2019.


BS-9568/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod
Forsikrings-aktieselskabet ALKA

Om krav på erstatning for tab af erhvervsevne.

Østre Landsrets dom af 6. september 2018 i sagen BS-10255/2017-OLR.

Modtaget den 4. marts 2019.


23/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling for voldtægt og om forældelse af andre forhold.

Østre Landsrets dom af 9. oktober 2018 i sagen S-1730-17.

Modtaget den 28. februar 2019.


BS-9010/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark som mandatar for dødsboet efter A
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Moderniseringsstyrelsen

Om aldersdiskrimination i forhold til egenpension for tjenestemand.

Østre Landsrets dom af 25. januar 2019 i sagen BS-10245/2017-OLR

Modtaget den 25. februar 2019.


BS-7838/2019-HJR
Civil anke

Jyske Bank A/S
v/advokat Tom Uglsø Jensen
mod
A under konkurs

Om EU-støtte til landbrugsdrift under konkurs skal indgå i driftsregnskabet for konkursboet eller indgå i den almindelige konkursorden.

Vestre Landsrets Dom af 3. september 2018 i sagen BS-7838/2019-HJR.

Modtaget den 21. februar 2019.


BS-7741/2019-HJR
Civil anke

IJH A/S
v/advokat Rasmus Vang
mod
Morsø Sko Import A/S

Om gummistøvleprodukt er beskyttet efter markedsføringsloven og ophavsretsloven.

Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2018 i sagen BS-1620/2016-VLR.

Modtaget den 11. februar 2019.


19/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og udvisning efter dom for mishandling af ægtefælle og ulovlig opbevaring af håndskydevåben.

Vestre Landsrets dom af 15. november 2018 i sagen S-1205-18.

Modtaget den 12. februar 2019.


BS-4222/2019-HJR
Civil anke

Østjysk Boligadministration
v/advokat Jens Andersen-Møller
mod
Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Om forældelse af forsikringskrav skal vurderes efter reglerne for forældelse efter forhandling.

Østre Landsrets dom af 23. oktober 2018 i sagen BS-2292/2018-OLR.

Modtaget den 1. februar 2019.


BS-4280/2019-HJR
Civil anke

MAN Energy Solutions SE
v/advokat Kaspar Lehmann Bastian
mod
Skatteministeriet

Om fastsættelse af markedsprisen for aftale om licens af immaterielle rettigheder mellem tysk moderselskab og dansk datterselskab.

Østre Landsrets dom af 11. december 2018 i sagen BS-10120/2017-OLR.

Modtaget den 29. januar 2019.


BS-4442 og 4446/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Søren Kjær Jensen
mod
Odense Kommune og Fonden Sparta

Om tvangsanbringelse var ulovlig frihedsberøvelse og om eventuel godtgørelse for tort.

Østre Landsrets dom af 5. juli 2017 i sagen BS-4446/2019-HJR.

Modtaget den 30. januar 2019.


BS-4067/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Eduardo Panzeri Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om betingelserne for anvendelse af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift i leasing forhold er til stede.

Østre Landsrets dom af 6. juli 2018 i sagen BS-10155/2017.

Modtaget den 28. januar 2019.


12/2019

Civil anke

A
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
Skatteministeriet

Om opgørelse af aktieavance og om beskatning af pengeoverførsler.

Østre Landsrets dom af 4. januar 2019 i sagen B-2282-15.

Modtaget den 24. januar 2019.


BS-2518/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Per Frydenreim Møller
mod
Tandlægen.dk v/Lars Nielsen

Om kompensation for mistet provision under ferieafholdelse og om reduktion af provision.

Østre Landsrets dom af 14. december 2018 i sagen BS-51377/2018-OLR.

Modtaget den18. januar 2019.BS-50395/2018-HJR
Civil anke

Taxavognmand Jan Lund Nielsen
v/advokat Bjarne Rosbjerg Korsgaard
mod
Holstebro kommune

Om erstatningsansvar for kommunes undladelse af at opslå ledig taxabevilling.

Vestre Landsrets dom af 29. august 2018 i sagen BS-2328/2017-VLR

Modtaget den 20. december 2018.


BS-50271/2018-HJR
Civil anke

Vordingborg kommune
v/advokat Jørgen Vinding
mod
A

Om arbejdsgiver kan foretage modregning i sygemeldt medarbejders løn for det tab at sygedagpenge foranlediget af, at lønmodtageren ikke rettidigt afleverede oplysningsskema.

Østre Landsrets dom af 6. juni 2018 i sagen BS-10022/2017-OLR.

Modtaget den 19. december 2018.


227/2018
Civil anke

A, B og C
mod
Forsvarsministeriet

Om godtgørelse i anledning af tilbageholdelse i Irak.

Østre Landsrets dom af 30. november 2018 i sagen B-1427-16 m.fl.

Modtaget den 28. december 2018.


226/2018
Civil anke

TAKS
v/advokat Steffen Sværke
mod
A m.fl.

Om aktier er omfattet af færøsk overgangsregel om kapitalgevinst.

Østre Landsrets dom af 23. august 2018.

Modtaget den 28. december 2018.


BS-47790/2018-HJR
Civil anke

Saxo Bank A/S
v/advokat Frank Bøggild
mod
Greyzone ApS

Om bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspris ved valutahandelsaftale.

Østre Landsrets dom af 30. maj 2018 i sagen BS-9952/2017-OLR.

Modtaget den 5. december 2018.


BS-48104/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Midtjylland

Om erstatning for kropsvisiteringer mv. under indlæggelse på en retspsykiatrisk afdeling.

Vestre Landsrets dom af 14. juni 2018 i sagen BS-152482016-VLR

Modtaget den 6. december 2018.


BS-47779/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet

Om lempelse af beskatning i virksomhedsordning hvori beskattet erhvervsindtægt i Sverige indgår.

Østre Landsrets dom af 21. marts 2018 i sagen BS-1523/2016-OLR.

Modtaget den 5. december 2018.


217/2018
Civil anke

Gaihede Ejendomme ApS
v/advokat Anne Louise Husen
mod
A

Om lejeforhøjelse.

Østre Landsrets dom af 28. juni 2018 i sagen B-1744-17.

Modtaget den 30. november 2018.


214/2018 
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Claus Juul Hansen
mod
Boet efter A
og
B

Om direktions- og bestyrelsesansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 28. november 2018.


212/2018
Straffeanke

U
v/advokat Niels-Erik Hansen
mod
Nordsjællands Politi, Udlændingecenter Nordsjælland

Om frihedsberøvelse efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 2. oktober 2019 i sagen S-2773-18.

Modtaget den 20. november 2018.


211/2018
Civil anke

Brahetrolle Skov- og Landbrug
v/godsejer Catharina Reventlov-Mourie
v/advokat Henrik Dichman
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1819-18.

Modtaget den 20. november 2018.


209/2018
Civil anke

A
v/advokat Søren Lundsgaard
B
v/advokat Jacob Goldschmidt
C
v/advokat Peter Christian Kierkegaard og
D
v/advokat Erik Øvlisen
mod
Finansiel Stabilitet

Om direktions- og bestyrelsesansvar for pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 15. november 2018.


204/2018
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen


Om erstatningsansvar ved forsinket diagnosticering og behandling for lungekræft.

Østre Landsrets dom af 21. juni 2018 i sagen B-1247-17.

Modtaget den 7. november 2018.


BS-42617/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Anders Jessen Schmidt
mod
JT Works ApS

Om bortvisning af medarbejder var berettiget og om eventuelt krav på løn i opsigelsesperiode og godtgørelse mv.

Vestre Landsrets dom af 6. juni 2018 i sagen BS-9846/2017-VLR.

Modtaget den 5. november 2018.


BS-42571/2018-HJR
Civil anke

Spar Nord Bank A/S
v/advokat Jakob Krogsøe
mod
Skatteministeriet

Om ekstraordinær genoptagelse af lønsumsafgiftstilsvar.

Vestre Landsrets dom af 18. maj 2018 i sagen BS-9839/2017-VLR.

Modtaget den 5. november 2018.


BS-40168/2018-HJR
Civil anke

Fiber Backbone A/S
v/advokat Kim Breide Ulrich
mod
HM Entreprenør A/S

Om ansvar for boreskade på kabler.

Østre Landsrets dom af 9. maj 2018 i sagen BS-9765/2017.

Modtaget den 22. oktober 2018.


BS-40032/2018-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Peter Breum
mod
Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Om civilarbejdere har ret til at få tillagt yderligere pensionsår.

Østre Landsrets dom af 20. september 2018 i sagen BS-9803/2017-OLR.

Modtaget den 19. oktober 2018.


BS-39382/2018
Civil anke

A,B,C og D
v/advokat Peer Breum
mod
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Om aflønning som fastansatte ved ansættelse i tidsbegrænsede stillinger og om godtgørelse.

Østre Landsrets dom af 12. september 2018  i sagen BS-39382/2018-HJR.

Modtaget den 16. oktober 2018.


191/2018
Civil anke
(anmodning)

Konkurrencerådet
v/advokat Jacob Pinborg
mod
Eurostar Danmark A/S
og
GVCO A/S

Om der er indgået konkurrencebegrænsende aftaler i forbindelse med afgivelse af tilbud om kørebaneafmærkning.

Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018 i sagerne U-2-16 og U-3-16.

Modtaget den 8. oktober 2018.


190/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af reglerne for gødskning.

Vestre Landsrets dom af 18. april 2018 i sagen S-2467-15.

Modtaget den 5. oktober 2018.


BS-37656/2018-HJR

Civil anke

Guldborgsund Kommune
v/advokat Morgen Jensen
mod
Varde Kommune

Om refusion af udgifter til borges ophold på forsorgshjem.

Vestre Landsrets dom af 12. september 2018 i sagen BS-9723/2017-VLR.

Modtaget den 5. oktober 2018.


169/2018
Civil anke

A
v/advokat Christian Dahlager
mod
BRFkredit A/S

Om forøgelse af bidragssats på realkreditlån.

Østre Landsrets dom af 8. august 2018 i sagen B-1640-16.

Modtaget den 13. september 2018.


168/2018
Civil anke

A, B og C
v/advokat Christian Dahlager
mod
Totalkredit

Om forhøjelse af bidragssats på realkreditlån.

Østre Landsrets dom af 8. august 2018 i sagen B-1368-16.

Modtaget den 13. september 2018.


160/2018
Civil anke

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
v/advokat Klaus Kastrup-Larsen
mod
A
og
B

Om regres hos skadevolder for erstatning efter brandskade.

Østre Landsrets dom af 11. januar 2018 i sagen B-583-17.

Modtaget den 10. september 2018.


148/2018
Civil anke

Nordsjællands Politi,
Udlændingecenter Nordsjælland
mod
U

Om frihedsberøvelse af udlænding med henblik på udsendelse af landet.

Østre Landsrets kendelse af 27. juni 2018 i sagen S-1751-18.

Modtaget den 17. august 2018.


BS-26215/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian F. Jensen
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen BS-1347/2016-OLR

Modtaget den 18. juli 2018. 


141/2018
Civil anke

A m. fl.
v/advokat Thomas Bonnow
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen B-3448-18.

Modtaget den 16. juli 2018.


134/2018
Civil anke 

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A m.fl.

Om godtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 15. juni 2018 i sagen B-3448-14.

Modtaget den 4. juli 2018.

 
135/2018
Civil anke

Københavns Kommune
v/advokat Jørgen Vinding
mod
DJØF
som mandatar for A

Om renter af forsinket udbetaling af rådighedsløn

Østre Landsrets dom af 21. december 2017 i sagen B-2937-16.

Modtaget den 6. juli 2018.


103/2018  
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for anvendelse af for meget gødning i landbrug.

Vestre Landsrets dom af 21. december 2017 i sagen S-0278-17.

Modtaget den 11. juni 2018.


99/2018
Civil anke

A
v/advokat Lars Søndergaard
mod
Gjensidige Forsikring
og
B

Om erstatnings for skade ved brand.

Østre Landsrets dom af 11. januar 2018 i sagen B-683-17.

Modtaget den 31. maj 2018.


BS-18454/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Jens Preben Søndergaard
mod
B

Om kreditorbeskyttelse af et pengebeløb bevares, når beløbet udlånes til tredjemand.

Vestre Landsrets dom af 27. februar 2018 i sagen BS-9110/2017-VLR.

Modtaget den 29. maj 2018.


BS-16632/2018-HJR
Civil anke

DFMI
v/advokat Christina Neugebauer
mod
A

Om sagsomkostninger i sag om ansvar for personskade ved trafikulykke.

Østre Landsrets dom af 4. december 2017 i sagen.

Modtaget den 14. maj 2018.


BS-1404/2018-HJR, BS 14032/2018 og BS 14040/2018-HJR
Civil anke

Saxo Bank A/S
v/advokat  John Korsø Jensen
mod
A, B og C

Om værneting i sag om tab ved anvendelse af investeringsplatform.

Østre Landsrets dom af 17. november 2017 i sagerne BS-8877/2017-OLR, BS-8879/2017-OLR, BS-13035/2018-OLR.

Modtaget den 23. april 2018.


59/2018
Straffeanke39

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmålingen ved manddrab mv.

Vestre Landsrets dom af 21. november 2017 i sagen S-0753-17.

Modtaget den 10. april 2018.


43/2018
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og udvisning efter dom for offentligt at have billiget terror.

Østre Landsrets dom af 7. december 2017 i sagen S-2624-16.

Modtaget den 5. marts 2018.


BS-5975/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Om tilbagebetaling af gældsudligningsbidrag ved fusion mellem varmeværker.

Vestre Landsrets dom af 20. september 2017 i sagen BS-1091/2016-VLR

Modtaget den 8. februar 2018


241/2017
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen og Jacob Skude Rasmussen
mod
A, B, C, D, E og F

Om direktions og bestyrelses ansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 4.december 2017.


177/2017
Civil anke

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA
som mandatar for Autismecenter Storstrøm
v/advokat Mette Echwald Sevel
mod
A

Om autismecenter skal friholde beboer for dennes erstatningsansvar for voldelig adfærd mod medarbejder.

Østre Landsrets dom af 11. april 2017 i sagen B-442-16.

Modtaget den 10. august 2017.


56/2017
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning efter domfældelse for forsøg på manddrab.

Vestre Landsrets dom af 12. oktober 2016 i sagen S-0865-16.

Modtaget den 10. marts 2017.


33/2017
Civil anke

OPL06112014 ApS under konkurs
v/kurator advokat Peter Frandsen
mod
A

Om notat om det konkursramte selskabs udvikling udarbejdet af selskabets revisor kan fremlægges i sag om konkurskarantæne.

Vestre Landsrets kendelse af 25. november 2016 i sagen B-1535-16.

Modtaget den 15. februar 2017.


269/2016
Civil anke

A
mod
B

Om bortfald af kæremål ved overskridelse af frist for betaling af retsafgift.

Østre Landsrets kendelse af 11. maj 2016 i sagen B-1017-16.

Modtaget den 1. november 2016.


239/2016
Civil anke

MSK Traders Ltd.
v/advokat Jens Jakob Bugge
mod
Converse Inc.
og
Converse Scandinavia A/S

Om krænkelse af varemærke.

Østre Landsrets dom af 30. juni 2016 i sagen B-2902-14.

Modtaget den 5. oktober 2016.

Til top Sidst opdateret: 12-06-2019 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk